گواهینامه های ما

ایران اشبنت تمام گواهینامه های مدیریت کیفیت مورد نیاز اعم از:ISO 9001، ISO 14001، ISO 18001، ISO TS 16949، BS OHSAS را دریافت نموده است.

رسالت ما

اعتقاد ما در ايران اشبنت تلاش براي ساختن شرکتي سرآمد و پيشرو، همراه با توان اقتصادي مطمئن و پايدار، با آينده اي روشن است.

فعالیت ما

ایران اشبنت تنها تولیدکننده سقف داخلی خودرو با روش WET می باشد، کلیه ماشین آلات تولیدی از سازندگان به نام اروپایی خریداری و به ایران وارد گردیده است.